Voor de transformatie van de voormalige St. Aloysiusschool in Zoeterwoude is onze visie als beste beoordeeld. De beoordeling vond plaats door een vakjury van de gemeente en door inwoners van Zoeterwoude.

Waardering voor onze visie kregen we onder andere omdat we hebben getracht zoveel mogelijk recht te doen aan de monumentale status van het gebouw. Het gemeentelijke monument uit 1924 is gebouwd als Rooms Katholieke Jongensschool. We brengen het gebouw terug in oude luister door een aantal karakteristieke elementen terug te plaatsen en ook de hoofdstructuur van het gebouw te herstellen. Ook de indeling van het gebouw, de plattegronden van de appartementen, het mobiliteitsplan en hoe omgegaan wordt met duurzaamheid werd positief beoordeeld.

De openbare ruimte voor het gebouw zal samen met een klankbordgroep van omwonenden verder vormgegeven worden.

Een prachtig pand op een leuke plek in het dorp waar straks 10 jonge Zoeterwoudenaren een unieke kans krijgen om te starten in hun wooncarriĆØre. Uiteraard wordt het gebouw verduurzaamd, worden de bestaande kozijnen zo veel als mogelijk gehandhaafd maar voorzien van dubbel glas en worden de woningen gasloos.

Onze visie is tot stand gekomen in samenwerking met Aannemingsbedrijf Houtman en Ibelings Van Tilburg architecten.