Remstee Hoeve – wonen in een monumentale hoeve

Aan het historische lint Zegwaartseweg in Zoetermeer ligt, verscholen achter het groen, hoeve ’t Hof Remstee. De hoeve is gebouwd door de van oorsprong Zeeuwse familie Janse die in Zegwaart een akkerbouwbedrijf is gestart.

Bij ’t Hof Remstee hoorde zestig hectare grond. In de schuur met hoge kappen werden onder meer aardappelen en graan opgeslagen, aldus Ibelings. In de jaren negentig verloor de boerderij zijn agrarische functie: het land was nodig voor woningbouw. Waar ooit graan en aardappelen werden geteeld, staan nu vrijstaande woningen. Het oorspronkelijke woonhuis blijft gehandhaafd als woning.

In samenwerking met Aannemingsbedrijf Houtman transformeren wij de monumentale schuur naar 5 royale woningen en bouwen we een vrijstaande woning op de plek waar ooit een kleine schuur stond.

Geschiedenis

Omdat er in Zeeland geen landbouwbedrijf te vinden was en er in Groningen meer mogelijkheden lagen, is de familie in 1920 het landbouwbedrijf gestart in Groningen. De boerderij in Groningen werd in 1926 echter opnieuw openbaar verpacht. Aangezien de familie niet voor een abnormaal bedrag de boerderij wilde pachten, is men aan de Zegwaartseweg in Zoetermeer terecht gekomen. Er stonden nog geen bedrijfsgebouwen dus heeft men in 1927 de boerderij met bedrijfsgebouwen gebouwd.

Generaties terug was de familienaam Remstee.’t Hof betekende in Zeeland boerderij, hoeve zegt men hier. ’t Hof Remstee is de naam die de familie de boerderij heeft gegeven. In februari 1927 is men begonnen met de bouw en in augustus waren de boerderij en de bedrijfsgebouwen klaar. Het bedrijf was 60 hectare groot en onderscheidde zich van de meeste andere omdat het een zuiver akkerbouwbedrijf was. De boerderij is naar Gronings model gebouwd; een driekapschuur. Zo verrees er een Groningse boerderij met een Zeeuwse naam in de Binnenwegse Polder van toen nog gemeente Zegwaart.

De boerderij kreeg in 1993 de status van gemeentelijk monument: het is in de eerste plaats een zeldzaam type boerderij, bovendien heeft de hoeve een hoge architectuur- en cultuurhistorische waarde vanwege de herinnering aan de vroegere agrarische leefomstandigheden in het verstedelijkte Zoetermeer.

Het plan

Een kathedraal van hout, daar moest architect Marc Ibelings van Ibelings  aan denken toen hij voor de eerste keer de tien meter hoge, monumentale driekapschuur aan de Zegwaartseweg in Zoetermeer binnenliep. In de schuur worden vijf grote woningen gerealiseerd. Ook verrijst achter de schuur, op de plek waar in het verleden ook een kleine schuur stond,  een nieuwe woning in de vorm van een schuurwoning. De tien meter hoge nok met indrukwekkende spanten blijft zichtbaar vanuit de woningen. Op een deel van het dak – het gedeelte dat vanaf de weg niet zichtbaar is –  komen zonnepanelen.

De schuur is onderdeel van ’t Hof Remstee, een boerderij die in 1927 is gebouwd. Deze hoeve – vernoemd naar de familie Remstee – bestaat uit een woonhuis met de aangebouwde driekapschuur van het zogenaamde Groninger type.

Omdat de schuur jaren niet in gebruik is geweest, is de technische staat slecht. Naast (gedeeltelijke) vervanging van de houten spanten, moet ook de buitenkant worden gerestaureerd. Verder worden alle dakleien vervangen en komen er op enkele plekken meer ramen in de gevels. Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp was dat het boerderijcomplex in oude luister wordt hersteld, waarbij de buitengevel van de schuur zo min mogelijk wordt aangetast. Daarom worden alle vijf woningen door middel van een kleine patio in het hart van de schuur ontsloten.

In deze patio – met een oppervlakte van zes bij acht meter – bevinden zich de voordeuren van de woningen, maar ook de toegangen tot de inpandige (fiets)bergingen. De entree naar de ommuurde binnenplaats komt in het midden van de voorgevel, waar zich nu nog een grote schuifdeur bevindt. Alle woningen krijgen een eigen terras. Ook is er veel aandacht voor de inrichting van het erf. Buro BEUK heeft hier een ontwerp voor gemaakt.

Planning en interesse

We verwachten in het laatste kwartaal van 2022 te kunnen starten met de verkoop van de woningen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de projectwebsite www.remsteehoeve.nl. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor het plan.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

13 oktober 2021