‘t Hof Remstee – wonen in een monumentale hoeve

Aan het oude lint Zegwaartseweg in Zoetermeer ligt, verscholen achter het groen, een hoeve die in 1927 gebouwd is. De hoeve is gebouwd door de van oorsprong Zeeuwse familie Janse die in Zegwaart een akkerbouwbedrijf is gestart. Nu de gronden van het bedrijf rondom de hoeve voornamelijk bebouwd zijn met vrijstaande woningen, is de hoeve al geruime tijd niet meer in dienst als akkerbouwbedrijf. In samenwerking met Aannemingsbedrijf Houtman transformeren wij de monumentale schuur naar royale woningen.

Geschiedenis

Omdat er in Zeeland geen landbouwbedrijf te vinden was en er in Groningen meer mogelijkheden lagen, is de familie in 1920 het landbouwbedrijf gestart in Groningen. De boerderij in Groningen werd in 1926 echter opnieuw openbaar verpacht. Aangezien de familie niet voor een abnormaal bedrag de boerderij wilde pachten, is men aan de Zegwaartseweg in Zoetermeer terecht gekomen. Er stonden nog geen bedrijfsgebouwen dus heeft men in 1927 de boerderij met bedrijfsgebouwen gebouwd.

Generaties terug was de familienaam Remstee.’t Hof betekende in Zeeland boerderij, hoeve zegt men hier. ’t Hof Remstee is de naam die de familie de boerderij heeft gegeven. In februari ’27 is men begonnen met de bouw en in augustus waren de boerderij en de bedrijfsgebouwen klaar. Het bedrijf was 60 hectare groot en onderscheidde zich van de meeste andere omdat het een zuiver akkerbouwbedrijf was. De boerderij is naar Gronings model gebouwd; een driekapschuur. Zo verrees er een Groningse boerderij met een Zeeuwse naam in de Binnenwegse Polder van toen nog gemeente Zegwaart.

Inmiddels is de grond rondom de boerderij bebouwd met voornamelijk vrijstaande woningen. Vanwege het voor Zoetermeer zeldzame type boerderij met driekapschuur, en de herinnering aan de vroegere agrarische levensomstandigheden in het verstedelijkte Zoetermeer heeft de boerderij een hoge architectuur- en cultuurhistorische waarde. De boerderij, het woonhuis met schuur, is dan ook een gemeentelijk monument.

Het plan

Om het monument ook voor de toekomst te kunnen behouden, transformeren we de schuur naar circa 5 woningen en voegen we op het erf rondom de schuur nieuwbouw toe. Momenteel studeren we, samen met Ibelings van Tilburg architecten en Buro Beuk, op een juiste inpassing van de woningen gelegen op een prettig woonerf. De ruime woningen in de driekapschuur zullen zich kenmerken door de indrukwekkende spanten, die in de woningen uiteraard zichtbaar zijn, en de royale vrije hoogte in de woningen. Dit maakt vele manieren van wonen mogelijk.

   

 

Planning en interesse

Het plan bevindt zich in de beginfase van de ontwikkeling. We verwachten in de tweede helft van 2022 te kunnen starten met de verkoop van de woningen.

Heeft u nu al interesse in de woningen in dit plan? Dan kunt u zich inschrijven door u aan te melden via verheijvastgoedontwikkeling.nl/contact. Graag aangeven dat uw aanmelding gaat om het project ’t Hof Remstee. Wij houden u dan op de hoogte van de actuele ontwikkelingen omtrent dit plan.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

13 oktober 2021