Woensdag 7 maart was het zover dat we het plan voor de ontwikkeling van 20 woningen op de locatie van de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude-dorp konden presenteren.

Samen met de gemeente hebben we de eerste beelden aan een omvangrijke groep omwonenden en andere belangstellenden gepresenteerd. Op deze avond is door de architect Marcel Kampman en door ons het plan toegelicht. Wethouder Ton de Gans heeft de rol van de gemeente bij dit project toegelicht alsmede het proces van de Ruimtelijke Ordeningsprocedure. Ook is de herinrichting van de buitenruimte (in aansluiting op het plan Westwout) door Paul Geluk, projectleider van gemeente Zoeterwoude, toegelicht.

Het plan

Het plan, dat wij in samenwerking met Aannemingsbedrijf Houtman uit Gouda ontwikkelen, omvat zowel eengezinswoningen als appartementen. De 12 eengezinswoningen worden in twee rijen gerealiseerd. In de Van Swietenstraat komen 7 eengezinswoningen die aansluiten op de reeds bestaande woningen. In de Ambachtsherenweg komen 5 eengezinswoningen met daarop aansluitend een kleinschalig appartementengebouw met 8 appartementen. Het appartementengebouw vormt de overgang van de reeds bestaande eengezinswoningen in de Ambachtsherenweg en het reeds bestaande appartementengebouw aan de Kerklaan.

De woningen en appartementen

De tussenwoningen zullen circa 120 m2 gebruiksoppervlakte krijgen. De hoekwoningen zullen aanzienlijk groter worden. Dit komt doordat de beukmaat van de hoekwoningen groter is en doordat de vorm van de kap verschilt van de tussenwoningen, waardoor op zolder meer ruimte beschikbaar is.

De appartementen zullen compacte tweekamerappartementen worden van circa 50 m2 gebruiksoppervlak. Deze appartementen zijn uitermate geschikt voor bijvoorbeeld starters of éénpersoonshuishoudens.

Gasloze woningen

De woningen worden duurzaam ontwikkeld en gebouwd, waarbij een groot deel van het energieverbruik door duurzame systemen in de woningen zelf wordt opgewekt. De woningen zullen dan ook niet worden aangesloten op het gasnet, maar zullen een warmtepomp krijgen. Daarnaast zullen de woningen worden voorzien van CO2-gestuurde ventilatie of ventilatie middels warmteterugwinning en zonnepanelen. Ook zal de schil van de woning beter geïsoleerd worden dan gebruikelijk door bijvoorbeeld de toepassing van triple-glas.

Momenteel wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het plan. U kunt zich inschrijven voor de woningen door een mail te sturen aan info@verheijvastgoedontwikkeling.nl. Wij verwachten in de tweede helft van 2018 te kunnen starten met de verkoop van de woningen.